Nr karty: 42/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-06 09:20:13
Data modyfikacji : 2019-08-06 09:20:13
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej 120869 L w m. Dąbrówka, działka nr ewid. 213/31 obręb 5 Dąbrówka gm. Kamionka oraz z terenu pasa drogi gminnej 103275 L w m. Siedliska, działka nr ewid. 577 obręb 15 Siedliska gm. Kamionka
3.Znak sprawyRLŚ.613.25.2019
4.Data złożenia2019-05-16
5.Dane wnioskodawcyGmina Kamionka, Kamionka, Lubartowska 1, 21-132, Kamionka
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
46/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!