Nr karty: 42/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-09-17 09:25:13
Data modyfikacji : 2021-09-17 09:25:13
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.613.20.2020 z dnia 03.09.2020 r. udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych w miejscowościach Jamy i Kolechowice Kolonia, z działek nr ewid. 876 i 1107 obręb 2-Jamy, gm. Ostrów Lubelski oraz z działki nr ewid. 560 obręb 5-Kolechowice Kolonia, gm. Ostrów Lubelski
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.54.2021
4.
Data złożenia
2021-09-06
5.
Dane wnioskodawcy
Gmina Ostrów Lubelski, Ostrów Lubelski, Partyzantów 1, 21-110, Ostrów Lubelski
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!