Nr karty: 44/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-06 11:07:52
Data modyfikacji : 2019-08-06 11:07:52
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z działki nr ewid. 336/5 obręb 17 Starościn gm. Kamionka
3.Znak sprawyRLŚ.613.35.2019
4.Data złożenia2019-06-27
5.Dane wnioskodawcyGmina Kamionka, Kamionka, Lubartowska 1, 21-132, Kamionka
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
48/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!