Nr karty: 46/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-16 08:54:25
Data modyfikacji : 2019-08-16 08:54:25
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z terenu pasa drogi gminnej w m. Luszawa, działka nr ewid. 343/1 obręb 8 Luszawa gm. Ostrówek
3.Znak sprawyRLŚ.613.30.2019
4.Data złożenia2019-06-06
5.Dane wnioskodawcyGmina Ostrówek, Ostrówek, 21-102, Ostrówek
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuzgoda właściciela nieruchomości
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
50/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!