Nr karty: 46/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-11-19 15:17:19
Data modyfikacji : 2020-11-19 15:17:19
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zmianę zezwolenia nr 4/2019 z dnia 03.07.2019 r. na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej nr 103669L od km 0+000,00 do km 0+598,91 w miejscowości Sobolew Kolonia, gmina Firlej, na dz. nr ewid. 224/1, 224/2, 392, 210, 205, 204, 388, 389, 390, 393, 394, 395/6, 418/1,
3.
Znak sprawy
AIB.6740.3.3.2020
4.
Data złożenia
2020-02-07
5.
Dane wnioskodawcy
Wójt Gminy Firlej, Firlej, 21-136, Firlej
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starostwo Powiatowe w Lubartowie Wydział Architektury i Budownictwa
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 201-203, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!