Nr karty: 47/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-16 08:59:28
Data modyfikacji : 2019-08-16 08:59:28
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 681/2 obręb 12 Michów Osada gm. Michów i działki nr ewid. 502/5 obręb 26 Wypnicha gm. Michów
3.Znak sprawyRLŚ.613.37.2019
4.Data złożenia2019-07-17
5.Dane wnioskodawcyGmina Michów, Michów, Rynek I 16, 21-140, Michów
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
51/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!