Nr karty: 47/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-11-20 10:28:24
Data modyfikacji : 2020-11-20 10:28:24
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa ul. Batalionów Chłopskich ( drogi gminnej nr 103387L) w Lubartowie w zakresie budowy parkingu parkride oraz budowy drogi rowerowej i chodnika w ramach projektu Mobilny LOF wraz z budową kanału technologicznego na działkach nr ewid. 191/3, 192/3, 193/5, 194/7, 196/1, 196/7, 197/1, 226, 635/7, 196/8, 197/2, 635/8 obręb ewid. 4 - Zagrody Lubartowskie, m.Lubartów
3.
Znak sprawy
AIB.6740.3.4.2020
4.
Data złożenia
2020-02-28
5.
Dane wnioskodawcy
Urząd Miasta Lubartów, Lubartów, Jana Pawła II 12, 21-100, Lubartów
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starostwo Powiatowe w Lubartowie Wydział Architektury i Budownictwa
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 201-203, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!