Nr karty: 48/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-21 13:35:51
Data modyfikacji :
2019-08-21 13:35:54

Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu pasa drogowego w mieście Lubartów, działka nr ewid. 375 obręb 4 Zagrody Lubartowskie gm. Miasto Lubartów
3.Znak sprawyRLŚ.613.34.2019
4.Data złożenia2019-06-21
5.Dane wnioskodawcyGmina Miasto Lubartów, Jana Pawła II 12, 21-100, Lubartów
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
52/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!