Nr karty: 49/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-29 08:28:30
Data modyfikacji : 2019-08-29 08:28:30
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku sosna pospolita z działki nr ewid. 215/14 obręb 5 – Dąbrówka gm. Kamionka
3.Znak sprawyRLŚ.613.39.2019
4.Data złożenia2019-08-05
5.Dane wnioskodawcyGmina Kamionka, Kamionka, Lubartowska 1, 21-132, Kamionka
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
53/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!