Nr karty: 5/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-01-28 12:40:03
Data modyfikacji : 2019-01-28 12:40:03
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola balsamiczna z terenu pasa drogowego ul. Gazowej w Lubartowie, działka nr ewid. 1 obręb 8 Za Fabryką m. Lubartów
3.Znak sprawyRLŚ.613.4.2019
4.Data złożenia2019-01-25
5.Dane wnioskodawcyGmina Miasto Lubartów, Jana Pawła II 12, 21-100, Lubartów
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
7/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!