Nr karty: 5/A/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-03-13 14:15:52
Data modyfikacji : 2023-03-13 14:15:52
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej nr 103304L od km. 0+007,90 do km 0+821,00 w m. Wólka Rozwadowska ,gm. Firlej na działkach nr ewid.: 1019/9, 1171/1, 1173/1, 1174/1, 1175/1, 1176, 1177, 1178/2,1182/3, 1183, 1184/2, 1185, 1186, 1187/2, 1188/1, 1190/1, 1191, 1192, 1193, 1194, 1196/1, 1200/1, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205/1, 1207/1, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1220/3, 1220/2, 1222, 1223, 1224/1, 1224/3, 1226, 1227, 1228, 1239, 1231, 1233, 2028/1, 1235, 1236, 1133/2, 1132/2, 1131/2
3.
Znak sprawy
AIB.6740.3.3.2023
4.
Data złożenia
2023-03-09
5.
Dane wnioskodawcy
Wójt Gminy Firlej, Firlej, 21-136, Firlej
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 203-205, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!