Nr karty: 5/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-03-18 15:09:16
Data modyfikacji : 2020-03-18 15:09:16
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.613.48.2019 z dnia 23.10.2019 r., stanowiącej zezwolenie na usunięcie drzewa z rodzaju lipa z działki nr ewid. 147 obręb 10 Uścimów Stary gm. Uścimów
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.48.2019
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-02-27
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Uścimów, Uścimów 37, 21-109, Uścimów
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!