Nr karty: 50/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-29 14:18:49
Data modyfikacji : 2019-08-29 14:18:49
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji do produkcji etykiet zlokalizowanej w Lubartowie przy ul. Strefowej 4, działka nr ewid. 303/5 obręb 8 Za Fabryką gm. Miasto Lubartów
3.Znak sprawyRLŚ.6220.3.2019
4.Data złożenia2019-07-09
5.Dane wnioskodawcyDrukarnia PEGWAN Sp. z o.o., Lubartów, Strefowa 4, 21-100, Lubartów, 430045449
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuinformacja z KRS, streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, operat przeciwpożarowy, postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie znak: PR.5585.25.2019 z dnia 17.06.2019 r., zaświadczenia o niekaralności
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
54/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!