Nr karty: 51/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-09-11 11:56:33
Data modyfikacji :
2019-09-11 11:57:55

Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek: nr ewid. 1531/1, 1950, 7030 i 7136 obręb 2 Jeziorzany gm. Jeziorzany oraz nr ewid. 2042 obręb 3 Krępa gm. Jeziorzany
3.Znak sprawyRLŚ.613.36.2019
4.Data złożenia2019-07-02
5.Dane wnioskodawcyGmina Jeziorzany, Rynek 22, 21-146, Jeziorzany
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
67/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!