Nr karty: 51/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-08-24 08:19:33
Data modyfikacji :
2021-08-24 08:19:36

Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z działki nr ewid. 2270 obręb 7-Firlej, gm. Firlej
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.46.2021
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-07-26
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Firlej, Firlej, Rynek 1, 21-136, Firlej
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!