Nr karty: 52/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-08-24 08:39:25
Data modyfikacji : 2021-08-24 08:39:25
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku śliwa domowa z działki nr ewid. 424 obręb 9-Kamionka Osada, gm. Kamionka
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.50.2021
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-08-06
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Kamionka, Kamionka, Lubartowska 1, 21-132, Kamionka
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!