Nr karty: 54/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-09-10 13:01:50
Data modyfikacji : 2021-09-10 13:01:50
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu pasa drogowego drogi publicznej w mieście Lubartów ul. Tęczowa, z działki nr ewid. 99 obręb 1-Wincentów, gm. Miasto Lubartów
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.47.2021
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-09-10
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Miasto Lubartów, Jana Pawła II 12, 21-100, Lubartów
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
NIE
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!