Nr karty: 55/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-10-29 14:59:54
Data modyfikacji : 2020-10-29 14:59:54
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr ewid. 1947 obręb 7-Firlej, gm. Firlej i nr ewid. 656 obręb 14-Sobolew, gm. Firlej
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.43.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-10-12
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Firlej, Firlej, Rynek 1, 21-136, Firlej
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!