Nr karty: 55/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-09-17 09:27:34
Data modyfikacji : 2021-09-17 09:27:34
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.613.20.2020 z dnia 03.09.2020 r. udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych w miejscowościach Jamy i Kolechowice Kolonia, z działek nr ewid. 876 i 1107 obręb 2-Jamy, gm. Ostrów Lubelski oraz z działki nr ewid. 560 obręb 5-Kolechowice Kolonia, gm. Ostrów Lubelski
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.54.2021
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-09-16
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Ostrów Lubelski, Ostrów Lubelski, Partyzantów 1, 21-110, Ostrów Lubelski
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!