Nr karty: 57/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-11-20 10:15:28
Data modyfikacji : 2020-11-20 10:15:28
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 4/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku udzielajacej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej nr 103669l w miejscowości Sobolew Kolonia, gmina Firlej od km. 0+000,00 do km 0+598,91, w części dotyczącej zmiany charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego-szerokości poboczy drogi z 0,5m na 0,75m
3.
Znak sprawy
AIB.6740.3.3.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-02-07 - Starostwo Powiatowe w Lubartowie
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starostwo Powiatowe w Lubartowie Wydział Architektury i Budownictwa
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
WĂłjt Gminy Firlej, Firlej, 21-136, Firlej
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 201-203, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
NIE
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!