Nr karty: 58/B/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-09-05 13:52:39
Data modyfikacji :
2019-09-05 14:25:42

Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieDecyzja o odmawie pozwolenia na budowę drogi powiatowej nr 1529L (od drogi powiatowej nr 1511L Baran - Sobolew - Ciemno - do drogi powiatowej nr 1528L) na odcinku od drogi powiatowej nr 1530L do granicy gminy Firlej z gminą Kamionka o długości 987.22 mb na działkach nr ewid. 851, 635/1, 702, 657, 635/2, 656, 835, 810, 811, 813, 814, 815, 818, 820, 1048, 822, 824/2, 826, 827, 828, 830, 832, 833/1, 836, 837, 838, 840, 917, 655, 658 obręb ewid. 14 Sobolew i działkach nr ewid. 237, 418/2, 236, 418/3, 238, 355, 350/3, 350/2, 350/4, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358 obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia
3.Znak sprawyAIB.6740.141.2019
4.Data wydania i miejsce wydania2019-03-05 - Lubartów
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Starosta Lubartowski
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyZarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100, Lubartów
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia34/A/2019
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjiBrak
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.UwagiBrak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!