Nr karty: 59/B/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-09-05 14:24:02
Data modyfikacji :
2019-09-05 14:34:58

Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieDecyzja o odmowie pozwolenia na budowę zakładu przeróbczego kopalni piasków, polegającą na budowie: wiaty na butle gazowe oraz oleje, kontenerowego magazynu na narzędzia, murów oporowych, rampy najazdowej, fundamentu pod instalację przeróbczą, zbiornika na paliwo, zbiornika bezodpływowego na nieczystości, zbiornika podziemnego wody do celów przeciwpożarowych wraz z punktem czerpalnym, zbiornika wody do celów produkcyjnych, dwóch zbiorników sedymentacyjnych, instalacji zewnętrznych wodociągowych, rowów rozsączających z drenażem, studni, oświetlenia terenu, instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych, rowu odwadniającego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej z estakadą, ogrodzenia, dróg wewnętrznych, chodników, parkingu dla samochodów ciężarowych, placów manewrowych i składowych w m. Niedźwiada gm. Niedźwiada na działkach nr ewid. 90, 91/3, 105/3, 107, 108/2, 109, 110/1, 124/2, 125 obręb ewid. 9 Niedźwiada
3.Znak sprawyAIB.6740.150.2019
4.Data wydania i miejsce wydania2019-03-11 - Lubartów
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Starosta Lubartowski
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyStellarium Sp. z o.o., Niedźwiada-Kolonia 27C, 21-104, Niedźwiada
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia35/A/2019
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjiBrak
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.UwagiBrak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!