Nr karty: 6/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-02-27 10:05:23
Data modyfikacji : 2019-02-27 10:05:23
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wiąz z działki nr ewid. 1998/1 obręb 5 Wola Sernicka gm. Serniki
3.Znak sprawyRLŚ.613.5.2019
4.Data złożenia2019-01-25
5.Dane wnioskodawcyGmina Serniki, Serniki 1A, 21-107, Serniki
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
11/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!