Nr karty: 6/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-07-21 11:50:11
Data modyfikacji : 2021-07-21 11:50:11
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr ewid. 784/8 obręb 7 - Serniki Wieś, gm. Serniki oraz nr ewid. 1091/1, 1091/3 i 1024/1 obręb 3 – Nowa Wola, gm. Serniki
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.4.2021
4.
Data złożenia
2021-02-01
5.
Dane wnioskodawcy
Gmina Serniki, Serniki 1A, 21-107, Serniki
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!