Nr karty: 6/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-04-23 08:57:44
Data modyfikacji : 2020-04-23 08:57:44
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o wydaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji stanowiącej oczyszczalnię ścieków komunalnych w Lubartowie, ul. B. Mucharskiego, 21-100 Lubartów, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 74/3, 75/3, 75/4, 76/1, 76/3, 77/1, 78/1, 79/1 i 79/3 obręb 5 Nadrzeczna, gm. Miasto Lubartów
3.
Znak sprawy
RLŚ.6233.9.2019
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-01-22
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Parkowa 6, 21-100, Lubartów, 060317799
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!