Nr karty: 6/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-02-26 15:11:04
Data modyfikacji : 2021-02-26 15:11:04
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej (niepublicznej) z działki nr ewid. 685/2 obręb 24-Wólka Rokicka, gm. Lubartów oraz z pasa drogowego publicznej drogi gminnej z działki nr ewid. 392 obręb 6-Lisów, gm. Lubartów
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.54.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-02-18
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Lubartów, Lubelska 18 A, 21-100, Lubartów
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!