Nr karty: 62/B/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-09-06 10:40:17
Data modyfikacji : 2019-09-06 10:40:17
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieDecyzja zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 132/2017 z dnia 14 marca 2017 r. o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Wola Sernicka Kolonia gm. Serniki na działkach nr ewid. 3725, 3678, 1992, 1985, 1981/1, 3679, 2193/1 obręb ewid. 5 Wola Sernicka i działkach nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/1, 66, 65/1, 64, 63/1, 62/1, 60/1, 59/2, 59/1, 58/1, 657/1, 86/1, 85/1, 83/3, 83/4, 83/5, 616/1, 82/2, 82/3, 82/1, 81/1, 55/1, 54/1, 78/1, 52/1, 51/1, 50/1, 74/1, 50/2, 49/3, 49/2, 48/1, 126/22, 125/2, 126/21, 124/2, 126/20, 126/19, 123/5, 123/6, 626/1, 141, 140/2, 140/4, 140/3, 139/5, 139/3, 139/4, 131/1, 129, 210/3, 128/3, 128/2, 127/1, 126/7, 126/16, 123/4, 121/3, 121/2, 120/5, 184, 121/1, 715/1, 715/2, 182, 120/2, 119/1, 118, 117/1, 115/2, 660, 171/1, 662, 159/4, 160, 162, 161/1, 161/2, 163, 164, 165/5, 679/1 obręb ewid. 6 Wola Sernicka Kolonia w części dotyczącej zmiany projektu zagospodarowania terenu - zmiana lokalizacji na działkach nr ewid. 171/1, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 181, 660, 118, 139/5, 234/5, 225, 139/4, 224/2, 224/1, 223/1, 222, 221, 220, 219, 218, 217/3, 217/2, 217/1, 216, 215, 131/1, 214, 213, 212, 210/2, 210/3, 129, 128/3, 128/2, 209, 665, 201/5, 201/4, 201/9, 201/10, 201/8, 201/7, 201/6, 201/1, 123/6, 123/5, 126/20, 126/21, 126/22, 82/3, 82/2, 616/1, 83/4, 83/5, 83/3, 85/1, 86/1, 58/1, 630/1, 656, 56/1, 55/1 obręb ewid. 6 Wola Sernicka Kolonia
3.Znak sprawyAIB.6740.217.2019
4.Data wydania i miejsce wydania2019-06-04 - Lubartów
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Starosta Lubartowski
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyGmina Serniki, Serniki 1A, 21-107, Serniki
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia38/A/2019
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjiBrak
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.UwagiBrak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!