Nr karty: 63/B/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-09-06 11:06:46
Data modyfikacji : 2019-09-06 11:06:46
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieDecyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1529L (od drogi pow. nr 1511L - Baran - Sobolew - Ciemno do drogi pow. nr 1528L) na odcinku od km 0+929.78 do granicy gminy Firlej z gminą Kamionka w km 1+898 na działkach nr ewid. (w nawiasach nr działek wydzielone w wyniku podziału geodezyjnego objęte planowaną inwestycją) nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi: nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa: 418/2, 419, 418/1 (418/4) (nr wg operatu podziału dla drogi gminnej nr 103669L) obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia, nieruchomości, które na skutek zatwierdzenia projektów podziału oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa: 359/2 (359/9), 359/4 (359/5), 359/3 (359/7), 360 (360/1), 361 (361/1), 362 (362/1), 363 (363/1), 364/2 (364/3), 364/1 (364/5), 365 (365/1), 366/2 (366/5), 366/3 (366/7), 367/1 (367/3), 368/1 (368/3), 368/2 (368/5), 369 (369/1), 370 (370/1), 371 (371/1), 372 (372/1), 373 (373/1), 374 (374/1), 375 (375/1), 376 (376/1), 377 (377/1), 378 (378/1), 379 (379/1), 380 (380/1), 381/3 (381/4), 381/2 (381/6), 381/1 (381/8), 382 (382/1), 384/2 (384/3), 387 (387/1), 211 (211/1), 212 (212/1), 213 (213/1), 215 (215/1), 216 (216/1), 217 (217/1), 218 (218/1), 219 (219/1), 220 (220/1), 221 (221/1), 222 (222/1), 223 (223/1), 225 (225/1), 226 (226/1) (nr wg operatu podziału), 388 (388/1) (nr wg operatu podziału dla drogi gminnej nr 103669L) obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia, nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi: nieruchomości przeznaczone do czasowego zajęcia: 385 (rów melioracyjny), 359/3 (359/8), 360 (360/2), 361 (361/2), 362 (362/2), 368/1 (368/4), 368/2 (368/4), 379 (379/2), 380 (380/2), 381/3 (381/5), 387 (387/1) (nr wg operatu podziału), 388 (388/3) (nr wg operatu podziału dla drogi gminnej nr 103669L) obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia oraz 124/1, 786, 356 obręb ewid. 4 Ciemno
3.Znak sprawyAIB.6740.3.2.2019
4.Data wydania i miejsce wydania2019-07-17 - Lubartów
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Starosta Lubartowski
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyZarząd Powiatu w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100, Lubartów
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia39/A/2019
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjiBrak
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.UwagiBrak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!