Nr karty: 64/B/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-09-06 11:15:46
Data modyfikacji :
2019-09-06 11:18:44

Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieDecyzja o odmawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 103202L wraz z włączeniem do drogi wewnętrznej w m. Marcinów i Sosnówka gm. Abramów w ramach inwestycji: Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 103202L i 103239L oraz powiatowej nr 1523L w m. Sosnówka na działkach nr ewid. 389, 390, 867/1, 874, 898 obręb ewid. 6 Marcinów, 246, 2237/1, 2240, 2242, 2235 obręb ewid. 8 Sosnówka
3.Znak sprawyAIB.6740.3.3.2019
4.Data wydania i miejsce wydania2019-07-17 - Lubartów
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Starosta Lubartowski
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyWójt Gminy Abramów, ul. Szkolna 2, 21-143, Abramów
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia40/A/2019
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjiBrak
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.UwagiBrak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!