Nr karty: 7/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-02-28 14:18:19
Data modyfikacji : 2019-02-28 14:18:19
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.613.38.2018 z dnia 27.07.2018 r. udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 18 obręb 10 Uścimów Stary gm. Uścimów i działki nr ewid. 263 obręb 6 Maśluchy gm. Uścimów
3.Znak sprawyRLŚ.613.38.2018
4.Data złożenia2019-02-27
5.Dane wnioskodawcyGmina Uścimów, Uścimów 37, 21-109, Uścimów
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
12/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!