Nr karty: 7/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-07-08 14:42:37
Data modyfikacji : 2020-07-08 14:42:37
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na działce nr ewid. 830 obręb 25 - Starościn Kolonia, gm. Kamionka
3.Znak sprawyRLŚ.6233.1.2020
4.Data złożenia2020-01-09
5.Dane wnioskodawcyMarcin Olejnik "MAR-KOP", Wólka Krasienińska 31, 21-132, Kamionka
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuzaświadczenie i oświadczenia o niekaralności
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
17/B/2020
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!