Nr karty: 7/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-04-29 10:03:42
Data modyfikacji :
2020-04-29 10:06:35

Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska, gmina Lubartów na działkach nr ewid. 647/2,648/2, 649/2,650/2, 651/2, 652/2, 653/2, 654/2, 656/1, 522, 519, 659/1, 523/1, 518/1,527, 636/9, 637/4, 642/4, 644/4, 645/4, 646/4, 647/4, 648/4, 649/4, 650/4, 651/4, 652/4, 653/4, 655/2, 657/2, 658/2, 659/3, 660/3, 661/3, 663/2, 665/2, 666/2, 667/2, 668/2, 669/2, 636/11, 636/7, 637/6, 637/8, 643/2, 643/4,644/6, 671/2, 723/1, 724/1, 725/1, 726/1, 645/6, 646/6, 647/6, 648/6, 649/6, 650/6, 651/6, 652/6, 653/6, 655/4, 657/4, 658/4, 659/5, 660/6, 661/6, 663/4, 739/1, 740/1, 741/2, 742/2, 743/2, 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, obręb ewid. 5 Chlewiska
3.
Znak sprawy
AIB.6740.3.6.2019
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-03-23 - Lubartów
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wójt Gminy Lubartów, Lubelska 18A, 21-100, Lubartów
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!