Nr karty: 8/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-03-06 11:19:27
Data modyfikacji : 2019-03-06 11:19:27
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 112615L w m. Wandzin, działka nr ewid. 571/6 obręb 19 Wandzin gm. Lubartów
3.Znak sprawyRLŚ.613.1.2019
4.Data złożenia2019-01-10
5.Dane wnioskodawcyGmina Lubartów, Lubelska 12 A, 21-100, Lubartów
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
13/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!