Nr karty: 8/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-13 15:06:42
Data modyfikacji :
2020-08-13 15:07:44

Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.21.2014 z dnia 03.10.2014 r. stanowiącej zezwolenie na zbieranie odpadów w Samoklęskach 28, na terenie działek nr ewid. 438/1 i 438/2 obręb 14 Samoklęski, gm. Kamionka
3.
Znak sprawy
RLŚ.6233.2.2020
4.
Data złożenia
2020-01-30
5.
Dane wnioskodawcy
EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 23, 21-132, Kamionka, 060526971
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!