Nr karty: 9/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-03-18 12:26:22
Data modyfikacji : 2019-03-18 12:26:22
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej w Michowie, ul. Szkolna II, działka nr ewid. 245 obręb 12 Michów Osada gm. Michów
3.Znak sprawyRLŚ.613.2.2019
4.Data złożenia2019-01-14
5.Dane wnioskodawcyGmina Michów, Michów, Rynek I 16, 21-140, Michów
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
14/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!