Nr karty: 9/B/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-02-06 14:41:58
Data modyfikacji : 2019-02-06 14:41:58
Zmodyfikowane przez : Katarzyna Golianek
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieDecyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę instalacji wewnętrznych: gazowej, sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej w istniejącym zakładzie rozbioru i przetwórstwa mięsa w Lubartowie na działkach nr ewid. 71/6, 72/2 obręb ewid. 5 Nadrzeczna
3.Znak sprawyAIB.6740.975.2018
4.Data wydania i miejsce wydania2019-02-01 - Lubartów
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Starosta Lubartowski
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyDrozd Spółka Jawna, ul. Wierzbowa 46, 21-100, Lubartów
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia97/A/2018
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjiBrak
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.UwagiBrak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!