Znaleziono : 5
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
5/A/2023
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej nr 103304L od km. 0+007,90 do km 0+821,00 w m. Wólka Rozwadowska ,gm. Firlej na działkach nr ewid.: 1019/9, 1171/1, 1173/1, 1174/1, 1175/1, 1176, 1177, 1178/2,1182/3, 1183, 1184/2, 1185, 1186, 1187/2, 1188/1, 1190/1, 1191, 1192, 1193, 1194, 1196/1, 1200/1, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205/1, 1207/1, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1220/3, 1220/2, 1222, 1223, 1224/1, 1224/3, 1226, 1227, 1228, 1239, 1231, 1233, 2028/1, 1235, 1236, 1133/2, 1132/2, 1131/2 Zobacz szczegóły
Wójt Gminy Firlej Firlej
4/A/2023
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 1517 L na odcinku Natalin-Rudzienko Kolonia na działkach nr ewid.: 1, 100, 101, 5/1, 5/2, 6, 107, 106/2, 106/1, obreb ewid. Natalin, gm. Michów; 1, 247, 35, 64, 2, 3/1, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 17/1, 18/1, 19, 20, 21/1, 25/1, 26/1, 28/6, 28/8, 28/9, 356, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 249/1, 65, obręb ewid. Rudzienko Kolonia, 1379/2, 1339, 1358, 1380, 1379/1, 1338, 1357, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1421, 1422, 1423, 1423, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1165, 1443, 1444, 1445, obręb ewid. Michów Wieś, gm. Michów Zobacz szczegóły
Zarząd Powiatu
3/A/2023
Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L Przytoczno-Walentynów" na działkach nr ewid.: 452, 407, 178, 1, 372, 431, 389, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 196, 195, 194, 193, 192, 109, 886, 53, 5, 4, 542, 3, 2, 1087, 1086, 995, 997, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 927,926, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951 obręb ewid. Przytoczno; 786, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 205/1, 205/2, obręb ewid. Wola Blizocka; 890, 652, 651, 649, 646/4, 639, 638, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 628, 623, 622, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 614, 613, 755, 610, 609, 608, 607, 605, 604/1, 603, 602, 601/1, 600, 599, 598, 406, 531/2, 531/4, 532, 533, 534, 536, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 668/2, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597/1, 597/2, 825, 269, 822/1, 822/2, 268/2, 267, 263/2, 263/1, 262/2, 107, 196, 77, 76, 75/1, 75/2, 74, 73, 71/1, 68, 67, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 785, 784, 783, 782/3, 781/2, 781/3, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 770, 895/2, 767, 15, 765, 764, 763/2, 762, 761, 759, 758, 886, 1/2, 1/1, 406, 760, 436, 440, 442, 789, 800, obręb ewid. Walentynów, gm. Jeziorzany Zobacz szczegóły
Zarząd Powiatu
2/A/2023
Wniosek o pozwolenie na modernizację zródła ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o. Zobacz szczegóły
PEC Lubartów Sp. z o.o.
1/A/2023
Wniosek o pozwolenie na budowę wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o mocy 0,69984MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zobacz szczegóły
SFT SP. z o.o.
Znaleziono : 5
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!