Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 13
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
13/A/2017 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6220.5.2016 z dnia 29.06.2016 r. udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji do produkcji i regeneracji narzędzi skrawających z ostrzami z polikrystalicznego diamentu oraz węglika spiekanego w m. Chlewiska 100 na działce nr ewid. 1295/1 obręb 5 Chlewiska, gm. Lubartów P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak
12/A/2017 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne Kowalczyk Tadeusz
11/A/2017 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w Kocku, ul. Kleeberga 32 działka nr ewid. 56/2 obręb 1 Kock Miasto, gm. Kock Przemysław Ogórek Petagro
10/A/2017 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych położonych w m. Abramów na działkach nr ewid. 217/4 i 218/4 obręb 1 Abramów gm. Abramów, pobór wód podziemnych z ujęcia dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody, oczyszczonych w odstojniku, poprzez wylot, do rowu Ł na działce nr ewid. 9/1 obręb 1 Abramów gm. Abramów oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego RLŚ.6341.27.2012 z dnia 09.08.2012 r. Gmina Abramów Abramów
9/A/2017 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.7640-29/10 z dnia 12.07.2010 r., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, powstających w wyniku eksploatacji instalacji w Lubartowie, ul. Kozłowiecka 8 Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna
8/A/2017 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.32.2015 z dnia 28.09.2015 r., udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania odpadów metodą termolizy niskotemperaturowej, zlokalizowanej w Sernikach na terenie działek nr ewid. 1433/1, 472/2 i 473/1 obręb 7 Serniki Wieś Pireco Technology Sp. z o.o.
7/A/2017 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6220.5.2013 z dnia 08.05.2013 r., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania szkła surowego, zlokalizowanej w Zakładzie Glassolutions w Lubartowie, ul. Nowodworska 20, 21-100 Lubartów, na terenie działki nr ewid. 277/2, obręb 8 Za Fabryką Saint-Gobain Polska Sp. z o.o.
6/A/2017 Zobacz szczegóły Wniosek o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę ujęcia i stacji wodociągowej w Abramowie z wewnętrznymi instalacjami, przebudowa przyłącza kablowego nn i drogi dojazdowej z placem manewrowym na działkach nr ewid. 211/2, 213/2, 214/2, 215/2, 216/2, 217/4, 218/4, 219/2 obręb 1 Abramów Gmina Abramów Abramów
5/A/2017 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studnia S-2) w m. Krępa działka nr ewid. 862/5 obręb 3-Krępa Gmina Jeziorzany
4/A/2017 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.2.2015 z dnia 09.02.2015 r., udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 14, na terenie działki nr ewid. 257/1 obręb 8-Za Fabryką, m. Lubartów oraz w Lubartowie przy ul. Sławińskiego, na terenie działki nr ewid. 74/3 obręb 5-Nadrzeczna, m. Lubartów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 13
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!