Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona 
Znaleziono : 52
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
52/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola włoska z działki nr ewid. 1 obręb 6 Łąki nad Wieprzem gm. Miasto Lubartów Gmina Miasto Lubartów
51/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek: nr ewid. 1531/1, 1950, 7030 i 7136 obręb 2 Jeziorzany gm. Jeziorzany oraz nr ewid. 2042 obręb 3 Krępa gm. Jeziorzany Gmina Jeziorzany
50/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji do produkcji etykiet zlokalizowanej w Lubartowie przy ul. Strefowej 4, działka nr ewid. 303/5 obręb 8 Za Fabryką gm. Miasto Lubartów Drukarnia PEGWAN Sp. z o.o. Lubartów
49/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku sosna pospolita z działki nr ewid. 215/14 obręb 5 – Dąbrówka gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
48/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu pasa drogowego w mieście Lubartów, działka nr ewid. 375 obręb 4 Zagrody Lubartowskie gm. Miasto Lubartów Gmina Miasto Lubartów
47/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 681/2 obręb 12 Michów Osada gm. Michów i działki nr ewid. 502/5 obręb 26 Wypnicha gm. Michów Gmina Michów Michów
46/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z terenu pasa drogi gminnej w m. Luszawa, działka nr ewid. 343/1 obręb 8 Luszawa gm. Ostrówek Gmina Ostrówek Ostrówek
45/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek: nr ewid. 784/8 obręb 7 Serniki gm. Serniki oraz nr ewid. 212 i 364/2 obręb 8 Serniki Kolonia gm. Serniki Gmina Serniki
44/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z działki nr ewid. 336/5 obręb 17 Starościn gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
43/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 103249L w m. Kamionka, działka nr ewid. 1673 obręb 10 Kamionka gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona 
Znaleziono : 52
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!